Rakasta vihamiehiäsi

Rakasta vihamiehiäsi

Teille on opetettu : Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille : rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta (Matt. 5 : 43–44).
Tämä aihe on hyvin puhutteleva. Ei siksi, että siihen liittyy niin paljon asioita vaan, koska sitä ei ole helppo toteuttaa käytännössä. Miksi minun pitäisi ja miten voin rakastaa henkilöä, joka loukkaa minua? Yleensä emme sitä ääneen tunnusta, koska tilanteet yhteisössämme osoittavat, että me joko elämme tai haluaisimme elää silmä silmästä lain mukaan. Tiedämme, että oma lakimme kieltää sen. Meidän on vaikea rakastaa niitä, jotka vihaavat ja ärsyttävät meitä. Kuitenkin meidän tulisi Jeesuksen takia rakastaa ja rukoilla heidän puolestaan. Jeesus on kutsunut meidät siihen.
Raamatusta meiltä löytyy useita sanoja, joita käytetään merkityksessä käsky. Kreikan kielessä on kaksi hyvin tunnettua sanaa, jotka muissa kielissä käännetään sanalla laki. Siellä on νόμος= nomos ja εντολή= entolē. Nomos tarkoittaa sääntöjä, toimintaperiaatteita, päätöksiä, jotka voivat muuttua, kun yhteiskunta näkee tarvetta siihen. Se on ihmisen tekemä sääntö.
Entolē on määräys, joka tarkoittaa käskyä. Sen antaa joku, jolla on suuri valta ja auktoriteetti. Raamatun tutkijoiden pitäisi huolellisesti pohtia, oliko se laki, jonka Paavali näki Jeesuksessa Kristuksessa päättyvän, nomos vai oliko se entolē? Jeesus sanoo asiasta tällä tavalla : Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan  (Matt. 5 : 17 ).
Rakasta vihamiestäsi on määräys. Se on käsky herrojen Herralta ja kuningasten Kuninkaalta. Täällä meidän maassamme jokainen haluaa olla lojaali maan laeille eli nomokselle. Kuinka paljon enemmän meidän täytyy olla kuuliaisia entolēlle, kuningasten Kuninkaan määräykselle eli käskylle. Jeesus on itse tehnyt mahdolliseksi sen, että voimme rakastaa silloinkin, kun meihin itseemme sattuu. Hän on tullut asumaan meihin tehdäkseen kaiken mahdolliseksi. Jeesus itse on meidän sydämessämme. Hänen läsnäolonsa tulee ilmi meidän kauttamme monin eri tavoin. Yksi tapa on rakkaus, jota meillä on lähimmäisiämme kohtaan. Jopa niitä kohtaan, jotka vihaavat ja satuttavat meitä. Kysymys ei ole omasta yrityksestämme rakastaa heitä. Rakkaus on seurausta siitä, että Jeesus, joka rakasti ensin meitä ja kuoli meidän puolestamme silloin, kun me vielä olimme hänen vihamiehiään ja nyt hän asuu meissä.
Kun sinusta tuntuu mahdottomalta rakastaa muita, niin yritä silloin muistella : oletko koskaan kuullut ääntä, joka muistuttaa sinua Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan? Mieti hetki sitä mikä olisi sinun paikkasi, jos Jumala kohtelisi sinua oikeudenmukaisesti eikä armahtavasti. Jumala tahtoo, että me rakastamme toinen toisiamme. Sinusta voi tuntua, ettet halua antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua. Ensimmäinen asia mikä sinun tulisi tehdä, on se, että korjaat suhteesi kuntoon Jumalan kanssa. En halua antaa sinulle tyhjiä lupauksia. Tahdon kertoa sinulle totuuden,
vaikka se on usein tuskallista. Kuitenkin, kun asian hyväksyy ja elää sen mukaan, saa nauttia elämästä Jeesuksessa.
Elämme ajassa, jossa useimpien ihmisten rakkaus on kylmennyt. Jeesus puhuu asiasta ( Matteus 24 : 12 ) : Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ainoa tapa sytyttää tuo rakkaus uudelleen on uudistaa suhteensa Jeesuksen kanssa. Ilmaiskoon Jumala, joka asuu sinussa, itsensä ja antakoon Hän sinulle voiman rakastaa ja rukoilla niiden puolesta, jotka ovat loukanneet sinua. Heidän rakastamisensa ei ole vaihtoehto vaan se on käsky. Jeesus, joka on sen käskyn antanut, asuu meissä, ja Hän tekee siitä mahdollisen. Kaikki toimii hyvin, kun annamme Pyhän Hengen tehdä työtään meissä. Jumala siunatkoon sinua ja kaikkea mitä teet.

Gerson Mgaya
Kirjoittaja toimii Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen piirijohtajana.
 
Ota yhteyttä oman alueesi kansanlähetyspiiriin, jos haluat tulla mukaan levittämään evankeliumia Suomessa!
Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat evankeliumin kertomiseen ja Raamatun opetustyöhön kotimaassa Suomi sydämellä -kampanjan kautta.
Jumalan siunausta sinulle!
 
https://tpfons.fi:443/sekl/lahjoita/embed?giftTargetId=1480061966403
https://tpfons.fi:443/sekl/viitenumerot-elaskutukseen/embed?giftTargetId=1480061966403

Rakasta vihamiehiäsi
Source: Suuressa mukana