Nuoria kiinnostaa testamenttilahjoittaminen omien arvojen pohjalta

Nuoria kiinnostaa testamenttilahjoittaminen omien arvojen pohjalta

Suomalaisten testamenttilahjoittamisen kiinnostuksen kohteet vaihtelevat voimakkaasti iän mukaan. Alle 25-vuotiaista suomalaisista 40 prosenttia on kiinnostunut tukemaan testamenttilahjoittamisen avulla luonnonsuojelua, kun yli 65 vuotiaista ainoastaan 10 prosenttia on kiinnostunut luonnonsuojelun tukemisesta testamenttilahjoittamisen keinoin. Vastaavasti 35:tä prosenttia alle 25-vuotiaista…
Source
Nuoria kiinnostaa testamenttilahjoittaminen omien arvojen pohjalta
Source: Suuressa mukana