Visio – Missio – Arvot

Missio

Luemme, opetamme ja noudatamme Jumalan sanaa.

Tarjoamme hengellisen kodin kaikille sukupolville.

Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja ajallisissa tarpeissaan.

Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetystyön puolesta.