Pienpiiritoiminta

Pienpiiritoiminta

Rukous-, raamattupiirit ja solut ovat pienpiiritoimintaa. Kodeissa tai paikallisen seurakunnan tiloissa, kerran viikossa tai harvemmin, kokoontuvissa raamattu-, rukouspiireissä ja soluissa luetaan Raamattua, rukoillaan ja eletään kristityn elämää yhdessä. Jokaiselle osallistujalle yritetään saada kokemus, että häntä rakastetaan ja että häntä tarvitaan evankeliumin eteenpäin viemisessä tavalla tai toisella. Pienpiirien vetäjille pyritään järjestämään koulutusta. Pienpiireistä voi kysellä vastuuryhmien yhdyshenkilöiltä ja/tai piirin työntekijöiltä.

Raamattu- ja rukouspiirejä toimii eri puolilla Pohjois-Savon piiriä. Seurakuntataloilla toimivat piirit yleensä ilmoitetaan seurakuntien omilla ilmoituskanavilla (kotisivut ja paikallislehdet). Paikallisista kotipiireistä ja niiden vastuunkantajista kannattaa tiedustella Pirjo Jokiniemeltä.

Pirjo Jokiniemi | 0445 116 398 |

Säännölliset viikkokokoontumiset:

Lähetys-kodilla:

Maanantaisin Valkeisen korttelikerho joka toinen viikko (parilliset) alkaen 7.1.

Keskiviikkoisin klo.12 päivähartaus ja klo 18 nuorten aikuisten 3Kohtaamista.

Torstaisin klo.16:30 Teehetki Sanan äärellä (parillisilla viikoilla)

Lauantaisin klo.18 OPKOn opiskelijailta.

Lisäksi Kuopion NNKY:llä lauantaisin klo 18 yli 30-vuotiaille suunnatut 30up-illat (parittomilla viikoilla)